Kto częściej zdradza? Badania nad zdradą

Kto częściej zdradza

Zdrada - słowo, które budzi wiele emocji, zarówno dla osób, które doświadczyły jej na własnej skórze, jak i dla tych, którzy obserwują jej skutki. To zjawisko, które niewątpliwie wpływa na wiele związków, często prowadząc do ich zakończenia. Ale kto częściej zdradza? Czy są to mężczyźni, czy może kobiety? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie, odwołując się do najnowszych badań w tej dziedzinie.

Kto częściej zdradza badania

Instytut Badań nad Rodziną (IFS) przeprowadził badanie wśród mężczyzn i kobiet w latach 2010-2016, którzy byli w związku małżeńskim lub byli kiedyś małżeństwem. Zgodnie z Ogólnym Sondażem Społecznym, mężczyźni częściej zdradzają niż kobiety - 20% mężczyzn i 13% kobiet przyznało, że uprawiało seks z inną osobą niż partner będąc w związku małżeńskim.

To zależy... od płci i wieku

Jednak różnica między płciami zależy od wieku. Dane z tego samego badania wśród osób w wieku 18-29 lat pokazują, że więcej kobiet dopuściło się niewierności - 11% kobiet z badanej grupy przyznało, że miało romans. Dla porównania, tylko 10% mężczyzn z tej grupy wiekowej zdradzało. Ale różnica odwraca się, gdy przechodzimy do następnej grupy wiekowej.

Wśród osób w wieku 30-39 lat, niewierność wśród mężczyzn wzrasta - 14% badanej grupy przyznaje, że zdradziło swojego partnera, a tylko 11% kobiet przyznało, że miało romans. Z wiekiem zdrada staje się bardziej powszechna. Mężczyźni w swoich 60-tych latach zgłaszają wyższy wskaźnik niewierności (24%), a liczba ta nadal rośnie do wieku 70-79 lat, kiedy to 26% mężczyzn zdradza swoje partnerki. Kobiety natomiast mają najwyższy wskaźnik niewierności w swoich 60-tych latach (16%), ale liczba ta spada, gdy zbliżają się do swoich 70-tych (13%) i 80-tych lat (6%).

Szczytowy okres niewierności

Dodatkowe dane z badania IFS z lat 90-tych mówią również, że mężczyźni zawsze byli bardziej skłonni do zdrady niż kobiety. Jednak w tym okresie starsi mężczyźni mieli taką samą skłonność do zdrady jak ich młodsi koledzy. Badanie pokazuje, że niewierność wśród mężczyzn osiągnęła szczyt w wieku 50-59 lat (31%). Liczba ta spada, gdy mężczyźni starzeją się. Dla kobiet najwyższy wskaźnik niewierności jest w wieku 40-49 lat (18%), co zmniejsza się wraz z wiekiem.

Jednak między 2000 a 2009 rokiem najwyższy wskaźnik niewierności wśród mężczyzn przesunął się do wieku 60-69 lat (29%) i kobiet w wieku 50-59 lat (17%). W porównaniu z danymi z lat 90-tych, więcej mężczyzn w wieku 80+ przyznało, że zdradzało w tym okresie (z 5% do 12%).

Kto częściej zdradza badania zaktualizowane

W 2020 roku IFS opublikował zaktualizowany raport, w którym stwierdza, że 20% mężczyzn przyznało, że zdradzało, a tylko 10% kobiet zgłosiło, że miało romans. Bez dalszego podziału na grupy wiekowe, raport pokazał, że w wieku 18-34 lat i 65+ zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają ten sam wskaźnik niewierności - 16%.

Czynniki wpływające na zdradę

Zdrada jest skomplikowanym zjawiskiem, które nie wynika z jednego konkretnego czynnika. Wiele różnych czynników może wpływać na prawdopodobieństwo zdrady, w tym czynniki społeczne, osobiste i emocjonalne.

Czy naprawdę wiemy, kto cześciej zdradza?

Dane prezentowane przez Instytut Badań nad Rodziną pokazują, że zdrada jest zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym, które nie zależy tylko od płci, ale również od wieku. Mężczyźni generalnie częściej zdradzają niż kobiety, ale te proporcje mogą się zmieniać w zależności od grupy wiekowej. Młodsze kobiety wydają się zdradzać nieco częściej niż młodsi mężczyźni, ale ta tendencja odwraca się z wiekiem.

Niewierność jest zjawiskiem dynamicznym, które zmienia się na przestrzeni czasu, jak pokazują dane historyczne.

Choć dane te dostarczają nam cennych informacji na temat niewierności, należy pamiętać, że są to jedynie statystyki, a każdy związek i każda sytuacja są unikalne. Najważniejszym jest zaufanie, komunikacja i zrozumienie w każdym związku, które pomogą zapobiegać takim sytuacjom jak zdrada.

Przeczytaj także: